Kongresová miestnosť B

rightdetail
  • rozloha 95 m²
  • 60 osôb - kinosedenie
  • 45 osôb - školské sedenie (stoly a stoličky)
  • 60 osôb - školské sedenie (stoličky s opierkami)
  • 35 osôb - sedenie do „U“
  • možnosť predeliť konferenčnú miestnosť zvukotesnou   stenou na 2 salóny.
  • technika : dataprojektor, premietacie plátno, flipchart,   mikrofón, ozvučenie, WIFI internet
Zobraziť tlačidlo"Mám záujem":